tiistai 16. lokakuuta 2012

Lokakuun valtuustossa liikelaitostamista ja meriuposkuoriaisia

Valtuuston listalla oli Espoon Talouspalvelut -liikelaitoksen ja Espoon Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen perustaminen sekä johtosääntömuutosten hyväksyminen.

En voinut yhtyä päätösesitykseen monestakaan syystä. Myös henkilöstön edustajilta tuli viesti, että yhteistoimintaneuvotteluissa ei henkilöstöä ole kuultu riittävästi.

Ajatus siitä, että kunnan pitää imitoida yritystä levisi 2000-luvun alussa. Samaan aikaan yritysmaailmassa oli vallalla ajatus, jossa tehokkuutta lisätäkseen yrityksen pitää erikoistua ja päästä eroon kaikista toiminnoistaan, jotka eivät kuulu sen ydinalueeseen.

Näitä oppeja seuraten Espookin on yrittänyt karistaa ydintoimintojensa ympäriltä niitä tukevat toiminnat liikelaitoksiin. Liikelaitosten perustamista on perusteltu mm kustannustietoisuuden lisäämisellä, vaikka kustannustietoisuutta olisi voitu kyllä lisätä vähäisemmälläkin myllerryksellä. Mutta niin ei haluttu tehdä, koska liikelaitoksen perustaminen ei ole päämäärä, vaan välitavoite matkalla varsinaiseen päämäärään. Hankalasti kunnan toimintaan istuva liikelaitos on portti kunnan toimintojen yksityistämiseen. Yksitystämisen uskotaan tuovan säästöjä ja lisäävän innovaatioita. Todellisuudessa yksityistäminen sattaa nostaa kuluja, koska kunnalla täytyy olla järjestelmä palvelusopimusten tekemiseen, kunnan on valvottava yksityisesti tuotettavia palveluja ja yksityisen yrityksen on tuotettava voittoa. Innovaatioiden osalta jää nähtäväksi, kuinka mielellään keskenään kilpailevat yritykset jakavat muille organisaationsa innovaatioita. Yksityistäminen saattaa lisätä myös kuntalaisten eriarvoistumista ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tilanteen vaikeutumista edelleen.

Itse olen sitä mieltä, että kunta tuottaa itse parhaiten, joustavimmin ja kokonaistaloudellisemmin kuntalaisten palvelut. Kunnan itsetuottamat palvelut takaavat parhaiten myös kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun.

Valtuusto käsitteli myös Saunalahti III kaavaa. Valitettavasti valtuusto äänestysten jälkeen päätti, että merenrantaraitti ei jatku tässä kohden edes pitkospuina meren rannassa, vaan kulkee kauempana talojen takana. Tämä siksi, että Kokoomuksen (huom! ei Vihreiden) mukaan meriuposkuoriaiset häiriintyvät. Näin meriuposkuoriaisten varjolla tässä kohdassa rantaraittia asuvat asukkaat saivat pitää rannat omassa yksityisessä käytössään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti