maanantai 29. lokakuuta 2012

Kiitos äänestäsi!

 

Kiitän äänestäjiäni luottamuksesta!
Viides kauteni valtuustossa alkaa. Sain vaalien alla arvokasta palautetta ja hyviä ajatuksia espoolaisilta. Toivon, että sama vuorovaikutus jatkuu myös valtuustokauden aikana. Ole siis rohkeasti yhteydessä!


 

 Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 2013-2016

Maria Guzenina-Richardson, kansanedustaja, ministeri
Johanna Värmälä, YAMK, sairaanhoitaja
Tarja Tallqvist, dokumenttiohjaaja, lähihoitaja
Markku Sistonen, liikuntapäällikkö
Leena Luhtanen, opetusneuvos, VTM
Maria Jungner, TV-kuuluttaja
Martti Hellström, KT, rehtori 
Jasminiitta Lumme, kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja
Veikko Simpanen, sosiaalineuvos
Abdirahman Ali, kirjastovirkailija
1. varavaltuutettu Liisa Kivekäs sairaanhoitaja, kätilö
2. varavaltuutettu Harriet Klar, myyntipäällikkö
3. varavaltuutettu Hannele Kerola, varatuomari
4. varavaltuutettu Antti Aarnio, elinkeinoasioidenpäällikkö
5. varavaltuutettu Martti Tieaho, rakennusneuvos, dipl.ins.
sunnuntai 28. lokakuuta 2012

Mitä voi tapahtua, jos joutuu lehteen?


Laaksolahden Pitkäjärvi 28.10.2012

Tänään kävimme äänestämässä ja ihastelimme talviseksi muuttunutta luontoa ja pihaa.

Tytär katseli yhtenä päivänä Länsiväylälehteä ja huomasi tuttuja kasvoja: "Äiti, täällä on ukki! (Vilho Juutinen ehdokasnumero 618) Äiti täällä on sunkin kuva! Mut täällä ei ole mummon, eikä mummin kuvaa. Äiti, jos joutuu lehteen, pitääkö mennä kokoukseen?"

Jännittää puolueen ja kaikkien tuttujen ehdokkaiden puolesta. Omakin tilanne tietysti, kuinkahan käy. Mielelläni jatkan työtä espoolaisten hyvinvoinnin eteen. Mutta joka tapauksessa, käykäähän äänestämässä, jotta äänestysprosentti nousee korkealle ja demokratia toteutuu.

perjantai 26. lokakuuta 2012

Kaupunginjohtajan vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma


Tänään postilaatikosta löytyi viikonloppulukemista...

...kaupungin haasteena on edelleen kasvukivut ja ikäihmisten määrän lisääntyminen absoluuttisesti ja suhteellisesti...

...perehdyn yleisten koko budjettia kuvailevien alkusanojen jälkeen siihen, kuinka Tilakeskus-liikelaitoksen veloittamista tilakustannuksista aiheutuvat taloudelliset paineet ehdotetaan ratkaistaviksi ja sitten sivistystoimen osuuteen...

...itselleni on ehdottoman tärkeää, että nuorten elämänsyrjään kiinni pääsemiseksi tehdään kaikki mahdollinen.

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Kunnallisvaaliteemani

Leppävaaran urheilupuiston metsä lokakuussa
Pidetään Espoo turvallisena kotikaupunkina. Huolehditaan hyvinvoinnista.

- Päätöksiä tehdessä ajattelen kuntalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, turvallisuutta ja valinnan mahdollisuuksia.

- Neuvoloita on kehitettävä edelleen vastaamaan paremmin perheiden tarpeisiin. Vanhempien tulisi saada enemmän opastusta lasten kasvattamiseen, parisuhteen hoitamiseen ja hyvinvoivan perheen rakentamiseen.

- Lasten ja nuorten hyvinvointia pitää ajatella paljon pidemmällä tähtäimellä kuin mitä nyt teemme.

- Päiväkotien ja koulujen ryhmien koot on pidettävä aisoissa. Lapset viettävät suuren osan ajastaan päiväkotien ja koulujen monesti ylisuurissa ryhmissä, joissa aikuisella ei ole mahdollisuutta riittävästi huomioida heidän tarpeitaan. Erilaisia hyväksi havaittuja ja tutkittuja menetelmiä, joiden avulla voidaan opettaa lapsille tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja on olemassa. Tämä tietotaito on saatava päivähoito- ja opetushenkilöstön käyttöön. KiVa-koulua ei saa unohtaa!

- Koululaisten iltapäivähoitopaikkoja on lisättävä niin, että jokainen tarvitseva saa paikan. Mahdollisuuksia harrastaa iltapäivällä on lisättävä.

- On otettava kaikki keinot käyttöön, jotta saamme nuoret osallisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Osallistavan ja vastuuta antavan ajattelumallin on läpäistävä kaikki paikat, jossa lapset ja nuoret toimivat.

- Terveyspalveluiden on pelattava paremmin.

- Ikäihmisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Iäkäskin tarvitsee ulkoilua, liikuntaa, kulttuuria.

- Kulttuuri, liikunta ja harrastaminen ovat osa hyvää elämää.

- Espoosta kulttuurin hyvinvointivaikutusten esimerkkikaupunkia.

- Kunnan tulee itse huolehtia keskeisimmistä palveluistaan. Yksityistämistä ja alihankintoja vain tarkkaan harkituissa paikoissa.

- Kaupungin on toimittava esimerkillisesti henkilöstön kohtelemisessa ja vaadittava samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Jos työ on jatkuvaa, siihen pitää palkata vakituinen henkilö. Tämä ei toteudu vielä mm koulunkäyntiavustajien kohdalla.

- Kaikkia palveluita ei tule siirtää suuriin kauppakeskuksiin. Lähikirjastot ovat tärkeitä.

- Ympäristön viihtyisyys ja ekologiset ratkaisut on pidettävä aina päätöksiä tehtäessä mielessä.

tiistai 23. lokakuuta 2012

Kulttuurilautakunnan lokakuun kokous

Kulttuurilautakunnan vuonna 2009 hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan lautakunta myöntää kohdeavustuksia kulttuuritapahtumille ja produktioille. Lautakunta päättää valtuustokausittain kohdeavustusten jakamisen linjoista. Lisäksi lautakunta on määritellyt marraskuussa 2011 painopisteet vuodelle 2012.

Tänä vuonna kohdeavustuksiin oli käytettävissä 150 000 euroa. Reilut puolet summasta jaettiin keväällä ja lokakuun kokouksessa lautakunta päätti jakaa 29:lle kulttuuritapahtumalle ja muulle kulttuuriproduktiolle rahaa yhteensä liki 70 000 euroa. Luvassa on laulua ja tanssia! Avustuskeskustelun yhteydessä ajattelin, että pian valittavan uuden lautakunnan kannattaisi keskustella kotiseutuyhdistysten avustusten jakamisen periaatteista.

Lautakunta keskusteli lisäksi kulttuuripalkinnon myöntämisestä ja evästi virkamiehiä asian valmistelussa. Täytyy sanoa, että meillä on jälleen useita henkilöitä ja yhteisöjä, joille olisi miltei pakko myöntää kulttuuripalkinto. Espoossa tehdään uskomattoman upeaa työtä kulttuurin saralla!

Lainaus lautakunnan esityslistasta: "Kulttuuripalkinnon saajalta on edellytetty merkittävää taiteellisen työn julkistamista menneen vuoden aikana tai merkittävää pitkäaikaista panosta Espoon taide-elämän hyväksi. Kulttuuripalkinnolla on haluttu tuoda esille liian vähälle huomiolle jääneitä taiteenaloja tai taiteilijoita, kiinnittää huomiota ko. taiteenalaan tai taiteilijaan ja antaa sille/hänelle erityistä tunnustusta."

lauantai 20. lokakuuta 2012

Tapiolassa vaalitorilla

Tapiolassa demareiden vaalitapahtumassa puhui puolueen puheenjohtaja Jutta Urpilainen, sosiaali- ja terveysministeri Maria Guzenina-Rickhardson ja kansanedustaja Mikael Jungner ja tavattavana oli useita espoolaisia kuntavaaliehdokkaita.


Vaalitoreilla käydään kiinnostavia keskusteluja kaupunkilaisten kanssa. On niin monta tarinaa kuin on ihmistäkin.

Vanhusten palveluiden laatu ja oma vanheneminen huolestuttavat. Monenlaiset turvallisuuteen liittyvät kysymykset pohdituttavat. Nuorten syrjäytyminen hämmentää. Työväenopiston aina vain kallistuvat maksut harmittavat ja teatterin puolesta puhuttiin. Ja paljon paljon muuta.

Kiitos hyvistä, koskettavista ja ajatuksia herättävistä keskusteluista.Tommi Läntinen orkestereineen viihdytti ihanilla kappaleillaan. Edna Nelson (kuvassa vieressäni alhaalla oikealla) on ensi kertaa ehdokkaana. Tervetuloa Edna joukkoon mukaan! Tästä pääset Ednan blogiin. Alhaalla oikealla Vilho Juutinen, jonka ehdokassivulle pääset tästä. Jokunen toritapahtumaan osallistuja kertoi äänestäneensä jo ennakkoon. Ennakkoäänestys jatkuu vielä 23.10 tiistaihin saakka. Varsinainen vaalipäivä on viikon päästä sunnuntaina. Espoon Demareiden vaalitapahtumat näet tästä. 

tiistai 16. lokakuuta 2012

Lokakuun valtuustossa liikelaitostamista ja meriuposkuoriaisia

Valtuuston listalla oli Espoon Talouspalvelut -liikelaitoksen ja Espoon Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen perustaminen sekä johtosääntömuutosten hyväksyminen.

En voinut yhtyä päätösesitykseen monestakaan syystä. Myös henkilöstön edustajilta tuli viesti, että yhteistoimintaneuvotteluissa ei henkilöstöä ole kuultu riittävästi.

Ajatus siitä, että kunnan pitää imitoida yritystä levisi 2000-luvun alussa. Samaan aikaan yritysmaailmassa oli vallalla ajatus, jossa tehokkuutta lisätäkseen yrityksen pitää erikoistua ja päästä eroon kaikista toiminnoistaan, jotka eivät kuulu sen ydinalueeseen.

Näitä oppeja seuraten Espookin on yrittänyt karistaa ydintoimintojensa ympäriltä niitä tukevat toiminnat liikelaitoksiin. Liikelaitosten perustamista on perusteltu mm kustannustietoisuuden lisäämisellä, vaikka kustannustietoisuutta olisi voitu kyllä lisätä vähäisemmälläkin myllerryksellä. Mutta niin ei haluttu tehdä, koska liikelaitoksen perustaminen ei ole päämäärä, vaan välitavoite matkalla varsinaiseen päämäärään. Hankalasti kunnan toimintaan istuva liikelaitos on portti kunnan toimintojen yksityistämiseen. Yksitystämisen uskotaan tuovan säästöjä ja lisäävän innovaatioita. Todellisuudessa yksityistäminen sattaa nostaa kuluja, koska kunnalla täytyy olla järjestelmä palvelusopimusten tekemiseen, kunnan on valvottava yksityisesti tuotettavia palveluja ja yksityisen yrityksen on tuotettava voittoa. Innovaatioiden osalta jää nähtäväksi, kuinka mielellään keskenään kilpailevat yritykset jakavat muille organisaationsa innovaatioita. Yksityistäminen saattaa lisätä myös kuntalaisten eriarvoistumista ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tilanteen vaikeutumista edelleen.

Itse olen sitä mieltä, että kunta tuottaa itse parhaiten, joustavimmin ja kokonaistaloudellisemmin kuntalaisten palvelut. Kunnan itsetuottamat palvelut takaavat parhaiten myös kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun.

Valtuusto käsitteli myös Saunalahti III kaavaa. Valitettavasti valtuusto äänestysten jälkeen päätti, että merenrantaraitti ei jatku tässä kohden edes pitkospuina meren rannassa, vaan kulkee kauempana talojen takana. Tämä siksi, että Kokoomuksen (huom! ei Vihreiden) mukaan meriuposkuoriaiset häiriintyvät. Näin meriuposkuoriaisten varjolla tässä kohdassa rantaraittia asuvat asukkaat saivat pitää rannat omassa yksityisessä käytössään.

perjantai 5. lokakuuta 2012

Hyvää Maailman opettajien päivää!

Vuosittain lokakuun viidentenä päivänä vietettävä Maailman opettajien päivä on Unescon ja Education International -järjestön vuonna 1994 käynnistämä perinne.

Päivän tarkoitus on muistuttaa kasvatus- ja opetustyön tärkeydestä, tehdä opetustyötä tunnetuksi ja lisätä tietoa opettajan asemaa koskevista suosituksista.
World Teachers' Day-sivulle.