sunnuntai 27. marraskuuta 2011

Kulttuurilautakunnan kokous marraskuussa 2011

Lautakunta kävi alkusyksyllä lähetekeskustelun, jonka jälkeen avustusten kohdentaminen on valmisteltu. Avustusten kohdentamisessa huomioidaan, että samalla edistetään alueellista tasa-arvoa, taiteenlajien tasapainoa sekä kulttuurin tasa-arvoista saavutettavuutta.

Kulttuurilautakunta päätti, että vuonna 2012 kohdeavustukset kulttuuriproduktioihin esitetään kohdennettaviksi seuraavasti:

A) eri taiteenalojen ammattilaisten Espoossa toteuttamat kulttuuriproduktio
B) kaupunginkirjaston ja kulttuuripalveluiden tiloissa (Taidetalo Pikku-Aurora, Karatalo, Kannusali, Vindängen) toteutettavat kulttuuriproduktiot, produktioiden toteutuksesta on sovittava toimipisteen henkilökunnan kanssa etukäteen

C) espoolaisten yhdistysten toteuttamat lähikulttuuritapahtumat, etenkin Espoo-päivänä 27.8.2D) nuorten urbaanit kulttuuriproduktiot (urban culture) Espoossa

E) osallistutaan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden EU:n teemavuoteen tukemalla tähän liittyviä tapahtumia.